Sunday, May 27, 2018

முருகன் என்ற சிறுவன் முணுமுணுத்த.. ஜிரா பிறந்தநாள்!

முருகனருள் அன்பர்கட்கு முருகுத்தமிழ் வணக்கம்!

திருப்போருர் முருகன் பற்றிச் சிலருக்குத் தெரிஞ்சிருக்கும், குறிப்பா சென்னை மக்களுக்கு! வெறும் போரூர் அல்ல! திருப்போரூர்:)

அவன் 'நீதி முருக'னாம்; முருகன் எப்படிய்யா நீதிபதி ஆவான்? கீழ்க் Courtஆ? மேல் Courtஆ? Supreme Courtஆ? செனீவா International Courtஆ?
எந்த Court ஆனாலும், தீர்ப்பைத் தனி மனிதன் மதிக்கலைன்னா தான் வம்பு; ஒரு மாநிலமே மதிக்கலீன்னா, ஒன்னுஞ் செய்ய முடியாது! கொஞ்சமா மதியுங்களேன்? என்று நீதிமன்றமே கெஞ்ச வேண்டியது தான்:)

நீதி தழைக்கின்ற போரூர் தனிமுதலே - நாயேன்
பிழைக்கின்ற வாறுநீ பேசு!
- இதான் வெண்பாவின் ஈற்று வரிகள்; முதல் வரிகளையும் பாருங்க!

ஏது பிழை செய்தாலும், ஏழையேனுக்கு இரங்கித்
தீது புரியாத தெய்வமே - நீதி
"நீதி தழைக்கின்ற" போரூர் தனிமுதலே - நாயேன்
பிழைக்கின்ற வாறுநீ பேசு!

அதென்ன "நீதி தழைக்கின்ற" முருகன்? நான் சொல்லப் போவதில்லை; நீங்களே சொல்லுங்க:)


இன்று May 27!
தோழன் இராகவன் (எ) ஜிரா பிறந்தநாள்  -  Happy Birthday Ragava!
அவன் நலம் வேண்டி..
உங்கள் வாழ்த்து/ஆசி வேண்டிப் பணிகின்றேன்.
வைகாசி மாதத்தில் வந்து உதித்தோன் வாழியே!
வைகைநகர் கொற்கைதனில் வைகுநலன் வாழியே!
செய்காசி நகரைவிடச் செம்புனிதன் வாழியே!
செழுந்தமிழே ஆறோடும் பொருநைமகன் வாழியே!
தைகாசில் புத்தாண்டு தமிழென்றான் வாழியே!
தைத்தருளும் உறவுநலம் கைக்கொண்டான் வாழியே!
மெய்காசில் மனமுருக மணமுருகன் வாழியே!
பெருகுதிகழ் சீராவின் பிறந்ததினம் வாழியே!


பிறந்தநாள் பரிசாக, இந்த அழகு கொஞ்சிடும் பாடல்!
அரிய பாடல்!
நாமக்கல் கவிஞர், நம் முருகன் மேல் எழுதிய பாடல்!
அவருக்கே உரிய இரண்டடி இரண்டடிச் சந்தங்களாய், இதோ!முருகன் என்ற சிறுவன் வந்து முணுமுணுத்த சொல்லினால்
முன் இருந்த எண்ணம் யாவும் பின்னம் உற்றுப் போனதே!

அருகு வந்து மனம் உவந்தே அவன் உரைத்த ஒன்றினால்
அடிமை என் மனத்து இருந்த அச்சம் அற்றுப் போனதே!

இளமை அந்த முருகன் வந்து என்னோடு என்று சொல்லவே
என்னுளத்து இருந்த பந்தம் ஏதுமற்றுப் போனதே!

வளமை உற்ற இளமை பெற்று வலி மிகுந்தது  என்னவே
வந்ததே சுதந்திரத்தில் வாஞ்சை என்ற ஞானமே!

அழகன் அந்த முருகன் வந்து என் அருகு  இருந்த போதிலே
ஐம்புலன்களுக்கு ஒடுங்கி அஞ்சி அஞ்சி அஞ்சி நான்

பழமை என் உடற்கண் வைத்த பற்று யாவும் அற்றதால்
பாரில் என்னை யாரும் கண்டு பணியுமாறு செய்ததே!

அன்பன் அந்த முருகன் வந்து அழைத்து இருத்தி என்னையே
அஞ்சல் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அகம் குழைந்து சொன்னதால்

துன்பம் மிக்க அடிமை வாழ்வில் தோய்ந்து இருந்த என் மனம்
சோகம் விட்டு விடுதலைக்கு மோகம் முற்று விட்டதே!


அன்பன் அந்த முருகன் வந்து
அழைத்து இருத்தி உன்னையே
அஞ்சல் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று
அகம் குழைந்து சொன்னதால்..
Happy Birthday Ragava! - From முருகன் & வள்ளி!


Tuesday, October 24, 2017

திரு முருகா...அருள் முருகா!

அனைவருக்கும் இனிய கந்த சஷ்டி திருநாள் வாழ்த்துகள்!
வெற்றி வேல் முருகனுக்கு… அரோஹரா!

ஆறு மலர் மீதில் ஆறு உருவாகி
ஆறு முகமான திரு முருகா
கோடி மலர் கொண்டு குழந்தை உனைக் கண்டு
கொஞ்சும் தமிழ் பாட அருள் முருகா

ஆனை முகக் கன்று ஞானப் பழந் தன்னை
வெல்ல வழி செய்த திரு முருகா
தானே பழமாகி ஞான வடிவாகி
பழனி மலை மீதில் அருள் முருகா

ப்ரணவப் பொருள் அறியா அயனைச் சிறையிட்டு
படைப்புத் தொழில் புரிந்த திரு முருகா
தந்தை சிவனார்க்கு தானே குருவாகி
சுவாமி மலைமீதில் அருள் முருகா

அன்னை சிவகாமி தந்த வடிவேலை
தாங்கி அமர் செய்த திரு முருகா
சூரன் தனைப் பிளந்து சேவல் மயிலாக்கி
செந்தூர் அலைவாயில் அருள் முருகா

தேவ சேனைக்கு சேனாபதியாகி
தேவர்களைக் காத்த திரு முருகா
தேவசேனைக்குக் காதல் பதியாகி
பரங் குன்றின் மீதில் அருள் முருகா

வேகம் மிகக் கொண்டு வேலை ஏந்திக் கொண்டு
அசுரர்களை அழித்த திரு முருகா
கோபந் தணிந்து வந்து கொஞ்சம் இளைப்பாற
தணிகை மலை மீதில் அருள் முருகா

வேடர் குல மாது வள்ளிக் குற மகளைக்
காதல் மணம் புரிந்த திருமுருகா
வள்ளி தேவயானை தேவியர் அருகிருக்க
பழமுதிர் சோலையில் அருள் முருகா


--கவிநயா


Saturday, May 27, 2017

Western Classical திருப்புகழ்: கந்தன் உன்னை இன்புறுவேனோ?

தமிழில், முருகனுக்கு.. 3 பெரும் பெயர்கள்!
*முருகன்
*கந்தன்
*சேயோன்


பிற பெயர்கள்..
*சுப்ரமண்யன் (सुब्रह्मण्य), சரவணன் (शरवण), குஹன் (गुहा), சண்முகன் (षण्मुख) ..
*இயற்கைக்கு மாறான 6 முகம்/ 12 கை/ 18 கண்..
*அரோகரா (ஹரோஹரா) உட்பட..
யாவும் சம்ஸ்கிருதக் கலப்பே அன்றி, தமிழ் அல்ல!


தமிழ்த் தொன்ம முருகன்:
*முருகன் = முருகு+அன் = அழகு இளமையோன்
*கந்தன்= கந்து + அன் = அடிப்படையோன் (பற்றுக்கோட்டு நடுகல்)
*சேயோன் = செம்மை + ஓன் = செம்மைப் பண்புடையோன்

இதில், "கந்தன்" என்ற பெயர் மட்டும்.. நடுநாயகமாய்,
இலக்கியத்துக்கு இலக்கியமாகவும், மக்கள் வாழ்வியலுக்கு வாழ்வியலாகவும்,
தமிழ் ஆதிகுடி வரலாறும் + வாழ்வையும் உள்ளடக்கிய பெயர்!

இன்று தமிழில் கிடைக்கும் தொல்பெரும் ஆதிநூலான தொல்காப்பியம்..
கந்தன்/ சேயோன் என்று 2 பெயர்களையுமே காட்டும்!
சேயோன் மேய மை வரை உலகமும்
கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி

கந்து= நடுகல்
முன்னோர் நினைவு போற்றும் நடுகல், தெய்வ நடுகல் மட்டுமே அல்ல!
யானை கட்டும் நடுகல், வேளாண்மை நடுகல்..
எனப் பல வகை "குத்துக்கல்"; ஒரு வகையான பற்றுக்கோடு!

யானை கட்டும் கல்லாய்ப் பயன்படுத்தும் போது
அக் கல்லையும், யானையே சுமந்து செல்லும்!
இளைப்பாறும் இடத்தில், அக்கல்லையே நட்டு, யானையும் கட்டி வைப்பர்;

தன்னைக் கட்டுண்டு வைக்கும் கல்லை, தானே சுமப்பதா? என்று யானை மறுக்குமா?:)
போலவே, நீங்கள் கந்தனைக் கட்டுப்படுத்தினாலும், அதையும் அவனே சுமப்பான்:)

இறை = அன்பு
நன்மை/ தீமை, லாப/ நட்டம், காம/ மோகம் என்ற இரட்டைக்குள் சிக்கிக் கொள்ளாது அன்பு!
ஆளை அடிக்கலாம்/ அணைக்கலாம்; ஆனால் அன்பை?

அன்பின் பயனே, அன்பு தான்!
அன்பு= அழிவிலி; அதான் இறையன்பு.. இறையை= அன்பாக மட்டுமே வைத்தது தமிழ்! பிற பரிகார Shortcutகள் இல்லை, தமிழில்!

தமிழ்க் கந்தன் வேறு! சம்ஸ்கிருத ஸ்கந்தன் வேறு!
*Sanskrit स्कन्द/ ஸ்கந்தன் = 6 முகமும் 1 ஆன Effusion கதை
*தமிழ்க் கந்தன் = "கந்து" எ. பற்றுக்கோட்டு நடுகல்!
ஒன்று போல் ஒலித்தாலும், வேர்ச்சொல்  வேறு வேறு என்று அறிக!


இன்று May 27
தோழன் இராகவன் பிறந்தநாள்..

மகிழ் திகழ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இராகவா!
நலங் கேழ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இராகவா!
உடல் உள்ள நலங்களொடு, தமிழன்பால்.. இன்னுமொரு நூற்றாண்டு இரு!

இன்றைய பாடலாக, ஒரு "கந்தன்" & "அன்புத்" திருப்புகழ்..
ஆனால் மேற்கு இசையில்!
ஆனால் நம்மவர்களே இசையமைத்து, மேலையர்களோடு பாடுவது! (Shamrockin Records)

Orchestra இசையில், திருப்புகழ்!
 • Guitar
 • Ukulele
 • Violin 
 • Viola
 • Cello
 • Double Bass
 • French Horn 
 • Trombone
 • Flute
 • Clarinet
 • Oboe
 • Basson
 • & Percussion
கண்டு கேட்டு, களிக்க!
பிறந்தநாள் வாழ்த்தும், வாழ்த்தி அருளுக!சந்ததம் பந்தத் தொடராலே
   சஞ்சலம்  துஞ்சித் திரியாதே

கந்தன் என்றென்று உற்று உனைநாளும்
   கண்டுகொண்டு அன்பு உற்றிடுவேனோ?

தந்தியின் கொம்பைப் புணர்வோனே
   சங்கரன் பங்கில் சிவைபாலா

செந்திலங் கண்டிக் கதிர்வேலா
   தென்பரங் குன்றில் பெருமாளே!

நூல்: திருப்பரங்குன்றத் திருப்புகழ்
வரிகள்: அருணகிரிநாதர்
இசை: பிரதீப் குமார்
குரல்: Sean & Pradeep


பிற பாடகர்கள் பாடுவதையும் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள், உங்கட்குப் பழக்கமான கருநாடக மரபிசையில்:)

டி. எம். கிருஷ்ணா:


கற்பகக் காமாக்ஷி: (பயிற்சி)
அரும் பெறல் மரபின் பெரும்பெயர் முருக!
கொடிநிலை, கந்தழி, வள்ளி!

கந்து (எ) கல்தூணில் படரும் வள்ளிக் கொடி!
தலைவன் – தலைவியுமாய்; நடுகல்லும், அதில் படரும் கொடியுமாய்!

மகிழ் திகழ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இராகவா!


சந்ததம் பந்தத் தொடராலே
சஞ்சலம்  துஞ்சித் திரியாதே
கந்தன் என்றென்று உற்று உனைநாளும்
கண்டுகொண்டு அன்பு உற்றிடுவேனோ?

Friday, May 27, 2016

ஜிரா பிறந்தநாள்: கட்டபொம்மனின், தெலுங்கு-தமிழ்ப் பாடல்!

முருகனருள் வலைப்பூ அன்பர்களுக்கு வணக்கம்!

தேர்தல் முடிந்த கையோடு, புதிய முதலமைச்சரையும், புதிய எதிர்க்கட்சித் தலைவரை மட்டும் தானா வாழ்த்துவீங்க?
இதோ, இவரை(னை)யும் வாழ்த்துங்கள்:) நானும் முருகனும் கூட வாழ்த்துகிறோம்:)

வாழ்க வாழ்க என் வறுமைகள் நீங்க, எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன் எத்தனை செயினும்..
பெற்றவன் நீ குரு! பொறுப்பது உன் கடன்; பெற்றவள் குறமகள் பெற்றவளாமே!

இன்று May 27!
தோழன் இராகவன் (எ) ஜிரா பிறந்தநாள்  -  Happy Birthday Ragava!
உடல்-உள்ள நலம் வேண்டி..
உங்கள் வாழ்த்து/ஆசி வேண்டிப் பணிகின்றேன்.

தமிழ்ச் சித்தி பெற்று, இராகவன் சிறப்புடன் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்!
வாழ்க வாழ்க என் வ(வெ)றுமைகள் நீங்க!பிறந்தநாள் பரிசாக, இந்த அற்புதமான திரைப்பாடல்!
மயக்கும் + உருக்கும் இசை!
சந்தம் கொஞ்சும் துள்ளல் நடை!
வீரம் துலங்கிடும் சூழலிலும், அன்பு கொஞ்சும் முருகு நலம்!

படம்: வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்
இசை: ஜி. ராமனாதன் (எ) ஜிரா
குரல்: எஸ். வரலட்சுமி
வரி: கவிஞர். கு.மா.பாலசுப்பிரமணியம்

வீரபாண்டியக் கட்டபொம்மன் / வீரபாண்டியக் கட்டபிரம்மா.. தமிழ்/தெலுங்குப் படத்திலிருந்து..
மனம் கனிந்தருள் வேல் முருகா... | பிரபோ கிருபாகர வேல்பு தொர

அது என்ன "வேல்பு" தொர?
தெலுங்கு-தமிழ் வேர்ச்சொல் அறிந்தோர் சொல்லுங்கள்:) பாடலை/ பாடலின் சூழலை, இதோ காணுங்கள்!வெற்றி வடிவேலனேசக்தி உமை பாலனே!
வீரம் விளைத்த குகனே!
உற்றதொரு பகை வெல்லதோளிலும் நெஞ்சிலும்
ஓங்கிடும் வலிமை அருள்வாய்அருள்வாய்!

மனம் கனிந்தருள் வேல் முருகா! - புள்ளி
மயிலேறும் மால் மருகாமுருகா!
(மனம்)

குறத்தி மணாளாகுணசீலா! - ஞான
குருபரனேசெந்தில் வடி வேலா!
செந்தமிழ்த் தேவாசந்ததம் நீ காவாய்!

வேதனே - ஞான போதனே
சுவாமி நாதனே - எமது வேதனை தீர
(மனம்)

தோகை வள்ளி தனை - நாடி வேங்கை மர
மாகி நின்றாயடா!
வேலெடுத்து விளை - யாடி மா மலையைத்
தூளடித்த முருகா
சூரபத்மன் இரு - கூறு பட் டொழிய
போர் முடித்த குமரா!


அதே பாடலைத் தெலுங்கில், இதோ காணவும்..
தமிழ் முருகன் = தெலுங்குச் செங்கல்வ ராயுடு!
செந்தில் மாமலையுறும் "செங்கல்வராயா"..அது என்ன "வேல்பு" தொர?

மிரோக்கின வரமுனி "வேல்பு"
"தொர" கொடுக்கு ப்ரோச்சுரா -தியாகராஜரும் பலவிதமாகப் பாடுவார்..

துரை.. தெலுங்கில் "தொர" ஆயிற்று!
ஆனால் துரை= தமிழ்ச் சொல் தானா?

அல்ல!
துரை/ Durer என்பது பிரெஞ்சு மொழிச் சொல்..

இன்னும் கூர்ந்தால், ஜெர்மானிய ஆதிச் சொல்!
ஆங்கிலேயருக்கு முன்பே இந்தியா வந்தது டச்சு, பிரெஞ்சு ஆதிக்கம்; அப்போது தமிழ்நாட்டில் நுழைந்த French சொல், Durer -> துரே -> துரை!

புதிய வெள்ளைக்காரக் கனவான்களை, நம்ம மக்களும் "துரே.. துரை" என்றே புதுச் சொல்லால் "செல்லமா" அழைக்க,
பின்பு வந்த பிரெஞ்சு எதிரிகளான ஆங்கிலேயருக்கும், அந்தப் பிரெஞ்சு "துரை" நாமகரணமே நின்று விட்டது:)

'வேல் முருகா' என்பதை 'வேல்பு தொர' ஆக்கும் தெலுங்கு மொழியாக்க அழகு:)
*மனம் கனிந்தருள் வேல் முருகா
*பிரபோ கிருபாகர வேல்பு தொர
Happy Birthday Ragava! - From "துரை" முருகன் & துரைச்சி வள்ளி!


Monday, April 25, 2016

மயில் மீதில் வருவாயே முருகா!


மணிரங் ராகத்தில் சுப்பு தாத்தா அனுபவித்துப் பாடியது.... மிக்க நன்றி  தாத்தா!


மயில் மீதில் வருவாயே முருகா
மனமார அழைக்கின்றேன், இரங்காயோ குமரா?
(மயில் மீதில்)

சிலையாக ஆனாயோ முருகா
மலைதோறும் மயிலோடும் வேலோடும் அமர்ந்தமர்ந்து
(சிலையாக)

வினை தீர்க்க வருவாயே முருகா, என்
வினை தீர்க்க வருவாயே முருகா, பழ
வினை தீர்க்க வருவாயே முருகா
தாய் தந்த வேலோடு கணங் கூடச் சுணங்காமல்
(வினை தீர்க்க)

தேவர் குறை தீர்க்க விரைந்து வந்தாயே
சூரன் உயிர் மாய்க்க வீறு கொண்டாயே
அருணகிரிக்கு ஒரு வாழ்வு தந்தாயே
ஔவைப் பாட்டிக்கு அருள் புரிந்தாயே
(மயில் மீதில்)

தந்தைக் குபதேசம் செய்தவன் நீயே
தாயின் வேல்தாங்கப் பிறந்தவன் நீயே
தமிழின் தாலாட்டில் வளர்ந்தவன் நீயே
தரணி யெங்கும்புகழ் சிறந்தவன் நீயே
(மயில் மீதில்)--கவிநயா 
Monday, November 16, 2015

சின்னச் சின்ன முருகன்!

அனைவருக்கும் இனிய கந்த சஷ்டி திருநாள் வாழ்த்துகள்!சின்னச் சின்னச் சின்னச் சின்ன முருகன்

எந்தன் சிந்தையிலே நின்றிருக்கும் அழகன்!

கொஞ்சிக் கொஞ்சி நானழைக்க வருவான், அவன்

கொஞ்சு தமிழ்ப் பாடலிலே மகிழ்வான்!எந்தைச் சிவன் பெற்றெடுத்த புதல்வன், அவன்

தந்தைக்கு மந்திரம் சொன்ன தலைவன்!

சொந்தமென்று நானழைக்க வருவான், அவன்

சந்தத் தமிழ்ப் பாடலிலே மகிழ்வான்!மாங்கனிக்குக் கோபங் கொண்ட பாலன், அவன்

தீங்கனியை விஞ்சும் எழில் வேலன்!

கந்தனென்று நானழைக்க வருவான், அவன்

பொங்கும் தமிழ்ப் பாடலிலே மகிழ்வான்!ஆதிசக்தி சேர்த்தணைத்த அறுவன், அவன்

ஆறுமுகமாகி வந்த ஒருவன்!

அன்பு கொண்டு நானழைக்க வருவான், அவன்

இன்பத் தமிழ்ப் பாடலிலே மகிழ்வான்!வீறு கொண்டு வேலெடுத்த வீரன், கொடுஞ்

சூரனைச் சம்ஹாரம் செய்த சூரன்!

ஏறு மயில் மீதில் அவன் வருவான், புகழ்

கூறும் அடி யார்கள் வினை களைவான்!--கவிநயா

Monday, August 31, 2015

திரு முருகா!


திரு முருகா, அருள் தரும் முருகா

அருள் முருகா, திரு மால் மருகா

(திரு முருகா)நீல மயில் மீதில் ஏறி வரும் முருகா

வேலைக் கையில் ஏந்திப் பகை அறு முருகா

(திரு முருகா)ஆறு மலர் மீதினிலே தவழ் முருகா

ஆறு முக மாகி வந்து அருள் முருகா

ஆறெ ழுத்து மந்தி ரத்தில் உறை முருகா

ஓமெ ழுத்தின் உட் பொருளை உரை முருகா

(திரு முருகா)


--கவிநயா

TMS அஞ்சலி! (May 25, 2013)

TMS எனும் முருக இசை!
1. (Rare) Kantha Sashti Kavacham - Sung by TMS!
2. All songs of TMS, in this Muruganarul Blog!

அறுபடைவீடு - ஆறே நிமிடங்களில்!

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP